Καθαρή Αιγιάλεια

Νέο απορριματοφόρο

Ένα πλήρες ανακατασκευασμένο απορριμματοφόρο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών προστέθηκε στο στόλο του Δήμου μας .Το όχημα είχε εκχωρηθεί το 2005 από την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης. Μετά από 16 χρόνια με ενέργειες της Δημοτικής Αρχής Καλογερόπουλου η Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης ανέλαβε το κόστος συντήρησης του οχήματος .Με Δουλειά και σχέδιο η Αιγιάλεια αλλάζει ….