Καθαρή Αιγιάλεια

Υπόγειοι κάδοι

Οι υπόγειοι κάδοι στην Αιγιαλεία είναι γεγονός.

Η ομάδα της καθαριότητας εκπαιδεύεται και σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η κανονική λειτουργία τους.

Η Αιγιάλεια αλλάζει φιλοσοφία και εφαρμόζει ορθές πρακτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Δουλεύουμε με όραμα εκμεταλλευόμενοι όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας παρέχονται ,για να αλλάξουμε με πιο γρήγορα βήματα την Αιγιάλεια .

Δημιουργούμε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Δήμο που σέβεται τους πολίτες του και οι πολίτες συμβάλουν με τη συμπεριφορά τους στην δημιουργία ενός δήμου πρότυπο.

Συνεχίζουμε……..