Καθαρή Αιγιάλεια

Πλύσιμο Κάδων

Ακράτα -Αιγείρα πλύθηκαν 450 κάδοι .Δεν σταματάμε συνεχίζουμε στα χωριά μας .

Αλλάζουμε την Αιγιάλεια …